Aby otworzyć karty produktu, karty charakterystyki i certyfikaty trzeba Acrobat Reader.