BASF-Group: Construction Chemicals
Mata uszczelniająca i dylatująca
PCI Pecilastic® U
pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny
Właściwości produktu:
  • Elastyczna, mostkująca rysy mata uszczelniająca do pomieszczeń mokrych nie narażonych na działanie wody napierającej, np. łazienki, prysznice w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, domach opieki i szpitalach, na balkony i tarasy.
  • Na chłonne podłoża wrażliwe na działanie wilgoci, np. płyty wiórowe, płyty OSB, wylewki magnezytowe, płyty gipsowe z włóknami, wylewki anhydrytowe i gipsowe.
  • Możliwe wcześniejsze wyklejenie maty na jastrychach cementowych i anhydrytowych, mimo podwyższonej wilgotności podłoża.
  • Wodoszczelna, chroni podłoża wrażliwe na działanie wilgoci.
  • Odkształcalna, niweluje naprężenia, odkształcenia podłoża i wahania temperatury.
  • Umożliwia szybkie przejście do kolejnego etapu prac, po przyklejeniu do podłoża.
  • Wytłumia odgłosy chodzenia po wyklejonych okładzinach.
Zakres stosowania:
  • wewnątrz i na zewnątrz, posadzki.
Kolor: pomarańczowy / szary (spód)
Opakowanie: 5-m-Rolka