Velg en region og språk
żywica poliuretanowa

PCI Apoflex® F

do wykonywania chemoodpornych uszczelnień na posadzkach

PCI Apoflex® F
Właściwości produktu:
 • 2-składnikowa.
 • Wodoszczelna, odporna na starzenie i warunki atmosferyczne.
 • Chemoodporna.
 • Współpracuje z taśmą uszczelniającą.
 • Elastyczna.
 • Mostkuje rysy w podłożu o rozwartości co najmniej 0,75 mm w temperaturze -20  C.
 • Wiąże bezskurczowo.
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Łatwa w użyciu – zapewnia wysoką wydajność i szybki postęp robót.
 • Nie wymaga zatapiania tkanin wzmacniających.
 • Zgodna z normą EN 14891 – klasa RM 02P.
Zakres stosowania:
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek i ścian.
 • Do wykonywania chemoodpornej hydroizolacji typu średniego i ciężkiego pod okładzinami płytkowymi na podłożach mineralnych (posadzkach betonowych, jastrychach i tynkach cementowych), stali i aluminium, w pomieszczeniach mokrych, np. kuchniach zbiorowego żywienia, browarach, mleczarniach, serowniach, rzeźniach, chłodniach, papierniach, laboratoriach chemicznych, szpitalach, w przemyśle chemicznym, w basenach solankowych, termalnych, i zbiornikach z wodą falującą.
 • Do wykonywania hydroizolacji typu ciężkiego w odstojnikach i studzienkach kontrolnych na wysypiskach śmieci.
 • Jako hydroizolacja pod jastrychami ochronnymi.
Kolor: szary
Opakowanie: 10-kg-Wiadro
Kalkulator
Filmy:
Szukaj dystrybutora