Velg en region og språk
Impregnat epoksydowy

PCI Apogrund® W

do posadzek betonowych i jastrychów cementowych

Wskazówka:
Posiada ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego.
PCI Apogrund® W
Właściwości produktu:
 • Po wyschnięciu przezroczysty, nie zmienia koloru podłoża.
 • Posiada niską lepkość - łatwo penetruje podłoże.
 • Impregnuje zwężając kapilary i zamykając rysy włosowate - zapobiega wnikaniu wody i innych niepożądanych substancji (np. paliw)
 • Chemoodporny – zwiększa odporność podłoża cementowego na oddziaływanie kwasów, zasad i soli.
 • Wodorozcieńczalny, po wyschnięciu wodoodporny.
 • Nie tworzy powłoki – odporny na powstawanie pęcherzy i łuszczenie się pod wpływem działania wilgoci kapilarnej w podłożu.
 • Zwiększa wytrzymałość na ścieranie.
 • Ułatwia utrzymanie posadzki w czystości.
Zakres stosowania:
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek oraz do innych (suchych i wilgotnych) podłoży: tynków cementowych i gipsowych, murów ceglanych i kamiennych, drewna.
 • Do poprawy właściwości posadzek i nawierzchni betonowych oraz jastrychów cementowych poprzez:
  - wgłębną impregnację, zmniejszającą nasiąkliwość wody i innych mediów (np. paliw), zwiększającą odporność na agresję chemiczną (np. chlorków, pochodzących z soli do zwalczania gołoledzi) oraz poprawiającą odporność na warunki atmosferyczne;
  - mechaniczne wzmocnienie betonów i jastrychów, powierzchniowo zdegradowanych.
 • Na jezdniach parkingów samochodowych, nawierzchniach placów manewrowych, posadzkach hal magazynowych, produkcyjnych i warsztatowych, na rampach przeładunkowych, w piwnicach itp.
Kolor: przezroczysty
Opakowanie: 18,10-kg-/ 6,90-kg-Wiadro
Kalkulator
Filmy:
Szukaj dystrybutora