Deklaracja Właściwości Użytkowych

W dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR 305/2011), zastępując poprzednią Dyrektywę w sprawie wyrobów budowlanych.

Najważniejsza zmiana polega na tym, iż wszystkie produkty objęte zharmonizowaną Normą Europejską (hEN) , Europejską Aprobatą Techniczną (ETA) lub Europejską Oceną Techniczną (EOT) muszą posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP), którą należy udostępnić klientowi.

W przypadku omawianych produktów w zakładce „Pobierz” znajdziesz obowiązujące Deklarację Właściwości Użytkowych.

W celu zapewnienia identyfikowalności, Deklaracja Właściwości Użytkowych - oprócz kodu identyfikacyjnego (nazwa produktu) - zawiera także dane techniczne produktu oraz oznakowanie CE. To samo oznakowanie znajduje się na opakowaniu wyrobu.

Deklaracja właściwości użytkowych archive
Nazwa produktu/ kod identyfikacyjny
język
Deklaracja właściwości użytkowych do pobrania
język