Velg en region og språk
Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal®

do piwnic, zbiorników wody pitnej oraz oczyszczalni ścieków

PCI Barraseal®
Właściwości produktu:
 • Odporny na działanie wody i mrozu.
 • Uniwersalny w zastosowaniu, wewnątrz i na zewnątrz, do 10 m słupa wody.
 • Szczególnie wygodny w obróbce, gotowy po wymieszaniu z wodą.
 • Do nanoszenia pędzlem, pacą lub urządzeniem natryskowym.
 • Wysoka przyczepność, nie wymaga gruntowania ani warstw szczepnych.
 • Odporny na siarczany, do stosowania w oczyszczalniach ścieków.
 • Wysoka odporność na długotrwałe obciążenia mechaniczne.
 • Szczególnie wysoka odporność na ścieranie na mokro, sprawdzony przez analogię do wyrobów kamionkowych (ponad 100 000 cykli).
 • Długotrwała odporność przy silnej agresji chemicznej – klasa ekspozycji XA3 (sprawdzona przy pH 4,0).
 • Zastosowanie zgodnie z PN-EN 206-1 przy klasach ekspozycji XS1-3, XF1-3 oraz XA1-3
 • Nadaje się do kontaktu z wodą pitną.
 • Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
Zakres stosowania:
 • Do wewnątrz i na zewnątrz.
 • Do powierzchni posadzek, ścian oraz stropów.
 • Do wykonywania mineralnych uszczelnień w budownictwie, zarówno naziemnym jak i podziemnym, w budowlach nowych oraz przy renowacji.
 • Do izolowania cokołów oraz jako izolacja pozioma w murze.
 • Jako uszczelnienie pośrednie pod izolacje bitumiczne, np. PCI Pecimor® 2K.
 • Do izolacji piwnic, pomieszczeń wilgotnych, murów oporowych, basenów oraz zbiorników na wodę pitną, do 10 m głębokości.
 • Do ochrony kanałów obciążonych ruchem pieszym, otwartych koryt i innych elementów w oczyszczalniach ścieków.
 • Do izolacji zawilgoconych i zasolonych murów w połączeniu z systemem tynków renowacyjnych PCI Saniment®.
 • Do ochrony zarówno przed pozytywnym jak i negatywnym ciśnieniem wody.
Kolor:
Opakowanie: 25-kg-Worek
Kalkulator
Filmy:
Szukaj dystrybutora