Velg en region og språk
Specjalny grunt epoksydowy

PCI Epoxigrund 390

na podłoża chłonne i niechłonne

PCI Epoxigrund 390
Właściwości produktu:
 • Bardzo niska lepkość.
 • Zdolność szczelnego zamykania porów podłoża.
 • Zdolność zatrzymywania podciągania kapilarnego przy wilgotności szczątkowej do 7% CM.
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Wodo- i mrozoodporny.
 • Odporny na czynniki pogodowe.
 • Wodoszczelny.
 • Doskonała przyczepność do niemal wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie.
 • Odporny na starzenie.
 • Ekologiczny – niska emisyjność substancji szkodliwych – oznaczony znakiem EMICODE EC1 R.
 • Zgodny z normą EN 1504-2.
EMICODE: EC 1 R
Zakres stosowania:
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do ścian i posadzek.
 • Do gruntowania podłoży mineralnych (posadzek betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, tynków cementowych), żywicznych, ceramicznych, kamiennych, metalowych, drewnianych, bitumicznych itp. przed aplikacją mineralnych wylewek poziomujących, szpachlówek cementowych, powłok żywicznych (PCI Supracolor), jastrychów mineralnych i żywicznych (PCI Bauharz), powłok uszczelniających mineralnych (np. PCI Seccoral®) i żywicznych (PCI Apoflex®) oraz przed wyklejaniem okładzin płytkowych, wykładzin podłogowych, przyklejaniem parkietów i paneli podłogowych.
 • Do gruntowania wilgotnych podłoży mineralnych w celu zatrzymania podciągania kapilarnego.
 • Do szpachlówek epoksydowych służących cienkowarstwowemu wyrównaniu podłoży mineralnych i żywicznych.
 • Do wypełniania w trakcie gruntowania podłoża rys włosowatych (np. rys skurczowych w jastrychach).
 • Do wykonywania zapraw epoksydowych do wodoszczelnych przejść rurowych w basenach pływackich i zbiornikach wody użytkowej.
 • Do zastosowań w budownictwie ogólnym i przemysłowym, np. w obiektach hydrotechnicznych i gospodarce ściekowej.
Kolor: przeźroczysty
Opakowanie: 25-kg-Zestaw/ 17,50-kg-/ 7,50-kg-Wiadro/ 10-kg-Wiadro/ 1-kg-Puszka
Kalkulator
Filmy:
Certyfikaty:
Nazwa Licensing Zasady i standardy GEV EMICODE (EC1 R) Razem z produktem 298
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Zasady i standardy Marine Equipement Directive 2012/32/EU Item No. A.1/3.1 Razem z produktem 187, 298
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Zasady i standardy Marine Equipement Directive 2014/93/EU Item Nr. A1/3.1 Razem z produktem 298, 967
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Zasady i standardy Marine Equipment Directive 2014/93/EU Item Nr. A1/3.18c Razem z produktem 258, 298, 4577
Nazwa Deklaracja zgodnosci Zasady i standardy Marine Equipement Directive 96/98/EC Item A1/3.18 Razem z produktem 68, 240, 258, 870, 54, 873, 246, 298, 965, 3800, 3819, 300, 3829, 3763, 4156, 4577, 10992, 24770
Nazwa Deklaracja zgodnosci Zasady i standardy Marine Equipement Directive 96/98/EC Item A1/3.1 Razem z produktem 187, 184, 52, 298, 967, 3800
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Zasady i standardy Marine Equipment Directive (EU)2017/306 item No. MED/3.18c Razem z produktem 298
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Zasady i standardy Marine Equipment Directive (EU)2017/306 item No. MED/3.18c Razem z produktem 873, 298, 965
Szukaj dystrybutora