Velg en region og språk
Zaprawa drenażowa i jastrychowa

PCI Pavifix® DM

do układania płyt z kamienia naturalnego, betonu i kostki brukowej

PCI Pavifix® DM
Właściwości produktu:
  • Bardzo wysoka wodoprzepuszczalność, produkt zapobiega powstawaniu szkód pod wpływem mrozu oraz wykwitom
  • Uniwersalne zastosowanie jako jastrych i zaprawa przy pracach brukarskich.
  • Spełnia wymagania CT-C25-F4 zgodnie z normą PN-EN 13813.
Zakres stosowania:
  • Do nawierzchni z ruchem pieszym i sporadycznym ruchem samochodów osobowych, jak: targowiska, deptaki, chodniki, ścieżki ogrodowe, prywatne parkingi, wjazdy garażowe i tarasy
  • Do wykonywania warstw drenażowych
  • Jako wodoprzepuszczalny jastrych pod płyty z kamienia naturalnego, betonu, pod kostkę brukową i betonową
  • Jako wodoprzepuszczalna zaprawa do układania na matach drenarskich zabezpieczających przed podciąganiem kapilarnym ze spadkiem podłoża 1 - 3 %
  • Na nośnych płytach betonowych o spadku > 1,5 % z hydroizolacją przy użyciu PCI Seccoral® lub PCI Barraseal®.
  • Do zastosowań na podłogi w pomieszczeniach i na zewnątrz
Kolor: szary
Opakowanie: 25-kg-Worek
Kalkulator
Filmy:
PCI Pavifix DM
Szukaj dystrybutora