Velg en region og språk
Posypka utwardzająca

PCI Repatop® 800

do monolitycznych posadzek betonowych

PCI Repatop® 800
Właściwości produktu:
 • Gotowa do użycia.
 • Nie tworzy warstwy - brak ryzyka odspojeń.
 • Bardzo wysoka odporność na ścieranie.
 • Wysoka szczelność.
 • Wydłuża czas użytkowania posadzki betonowej.
 • Zapewnia mrozoodporność powierzchni betonowej.
 • Odporna na działanie olejów mineralnych i paliw samochodowych.
 • Spełnia wymogi PN-EN 13813 dla klasy CT-C60-F7-A3.
Zakres stosowania:
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do wykonywania utwardzonych powierzchniowo monolitycznych posadzek betonowych, narażonych na średnie i ciężkie obciążenia mechaniczne.
 • Tworzy bardzo nisko ścieralną, odporną na uderzenia, gładką i homogeniczną powierzchnię.
 • Do hal produkcyjnych i magazynowych.
Kolor:
Opakowanie:
Filmy:
Szukaj dystrybutora