Velg en region og språk
Płyn iniekcyjny na bazie krzemianów

PCI Saniment® Injekt R

do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

PCI Saniment® Injekt R
Właściwości produktu:
 • Głęboko penetrujący, również w kapilarach o małej średnicy
 • Działa hydrofobizująco
 • Zawęża kapilarną strukturę muru
 • Wzmacniający podłoże
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Redukuje transport szkodliwych soli w murze
 • Parametry techniczne produktu dostosowane do wymagań ZURT- 15/IV.21/2008 oraz instrukcji WTA nr E-4-10.
Zakres stosowania:
 • Płyn iniekcyjny tworzący trwałą izolację strukturalną muru przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci.
 • Do wykonywania iniekcji grawitacyjnej i ciśnieniowej w murach ceglanych, kamiennych lub w ścianach betonowych.
 • Do uszczelniania drobnych pęknięć o szerokości rozwarcia rys < 0,5 mm (możliwa aplikacja przy użyciu pędzla).
 • Służy również do wzmacniania powierzchni wykonanych na bazie zapraw cementowych poprzez krzemianowanie.
Kolor: przeźroczysty
Opakowanie: 20-l-Kanister
Filmy:
Szukaj dystrybutora