Velg en region og språk
Specjalny grunt epoksydowy

PCI Epoxigrund 390

na podłoża chłonne i niechłonne

PCI Epoxigrund 390
Właściwości produktu:
 • Bardzo niska lepkość.
 • Zdolność szczelnego zamykania porów podłoża.
 • Zdolność zatrzymywania podciągania kapilarnego przy wilgotności szczątkowej do 7% CM.
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Wodo- i mrozoodporny.
 • Odporny na czynniki pogodowe.
 • Wodoszczelny.
 • Doskonała przyczepność do niemal wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie.
 • Odporny na starzenie.
 • Ekologiczny – niska emisyjność substancji szkodliwych – oznaczony znakiem EMICODE EC1 R.
 • Zgodny z normą EN 1504-2.
Zakres stosowania:
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do ścian i posadzek.
 • Do gruntowania podłoży mineralnych (posadzek betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, tynków cementowych), żywicznych, ceramicznych, kamiennych, metalowych, drewnianych, bitumicznych itp. przed aplikacją mineralnych wylewek poziomujących, szpachlówek cementowych, powłok żywicznych (PCI Supracolor), jastrychów mineralnych i żywicznych (PCI Bauharz), powłok uszczelniających mineralnych (np. PCI Seccoral®) i żywicznych (PCI Apoflex®) oraz przed wyklejaniem okładzin płytkowych, wykładzin podłogowych, przyklejaniem parkietów i paneli podłogowych.
 • Do gruntowania wilgotnych podłoży mineralnych w celu zatrzymania podciągania kapilarnego.
 • Do szpachlówek epoksydowych służących cienkowarstwowemu wyrównaniu podłoży mineralnych i żywicznych.
 • Do wypełniania w trakcie gruntowania podłoża rys włosowatych (np. rys skurczowych w jastrychach).
 • Do wykonywania zapraw epoksydowych do wodoszczelnych przejść rurowych w basenach pływackich i zbiornikach wody użytkowej.
 • Do zastosowań w budownictwie ogólnym i przemysłowym, np. w obiektach hydrotechnicznych i gospodarce ściekowej.
Kolor: przeźroczysty
Opakowanie: 25-kg-Zestaw/ 17,50-kg-/ 7,50-kg-Wiadro/ 10-kg-Wiadro/ 1-kg-Puszka
Kalkulator
Filmy:
Certyfikaty:
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.1 Zasady i standardy Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.1 Razem z produktem 187, 298
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c Zasady i standardy Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c Razem z produktem 258, 298, 4577
Nazwa MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.1, A.1/3.18c Zasady i standardy Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.1, A.1/3.18c Razem z produktem 240, 258, 870, 849, 850, 52, 857, 873, 246, 298, 967, 3800, 300, 4577, 0, 24770
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c Zasady i standardy Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c Razem z produktem 873, 298, 965
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c Zasady i standardy Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c Razem z produktem 298
Nazwa MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Zasady i standardy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Razem z produktem 57, 54, 184, 183, 873, 246, 298, 965, 3819, 861, 874, 3829, 3763, 4156, 10992, 21100
Nazwa Deklaracja zgodnosci Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18a, MED/3.18c Zasady i standardy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18a, MED/3.18c Razem z produktem 57, 240, 258, 870, 849, 850, 54, 873, 246, 298, 0, 965, 3800, 3819, 300, 3829, 3763, 4156, 10992, 21100, 24770
Nazwa Deklaracja zgodnosci Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Zasady i standardy Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Razem z produktem 187, 52, 298, 3800
Szukaj dystrybutora