PCI Apogel®-Schnell

Polimetakrylanowa, szybko sieciująca żywica iniekcyjna do wypełniania rys w betonie
PCI Apogel®-Schnell
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania
 • Przezroczysta.
 • O bardzo niskiej lepkości, doskonale penetruje w bardzo cienkich rysach i pustkach w betonie.
 • Dobrze przyczepna także do wilgotnego podłoża.
 • Sieciuje i utwardza się bezskurczowo.
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Nie powoduje korozji zbrojenia.
 • Chemoodporna w stosunku do wielu kwasów i zasad.
 • Wodoszczelna.
 • Możliwość stosowania w temperaturach od -5  C.

Barwy: przezroczysty
Opakowanie: 0,50-kg-Puszka
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek, ścian i sufitów.
 • Do sklejania siłowego metodą iniekcji ciśnieniowej i nieelastycznego uszczelniania rys, pęknięć i pustek w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, monolitycznych i prefabrykowanych, elementach betonowych i żelbetowych takich, jak: ławy i płyty fundamentowe, ściany, słupy, podciągi, płyty stropowe.
 • Do grawitacyjnego lub ciśnieniowego wypełniania rys, pęknięć, szczelin przeciwskurczowych, przerw roboczych i pustek w jastrychach cementowych przed wykonaniem na nich okładzin płytkowych, wylewek poziomujących i wykładzin posadzkowych.
 • Do sklejania z podłożem betonowym odspojonych od niego jastrychów cementowych.
 • Do sklejania z podłożem odspojonych okładzin płytkowych, mocowanych na cementowych zaprawach klejących.
 • Do wklejania w beton kotew stalowych.
 • W budownictwie ogólnym i przemysłowym, także w żelbetowych konstrukcjach inżynierskich, np. kominach, chłodniach kominowych, tamach, falochronach, nabrzeżach portowych, zbiornikach wodnych i ściekowych.
 • Do napraw w drogowej i kolejowej inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty, estakadach drogowe, tunele itp.).
 • Zalecana szczególnie przy pracach w temperaturach < +8  C oraz kiedy wymagany jest szybki postęp prac.