PCI BT 21

Samoprzylepna membrana bitumiczna do wykonywania hydroizolacji fundamentów balkonów i tarasów stosowana od -5 ˚C.
PCI BT 21
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
 • Możliwość użycia w warunkach obniżonych temperatur od -5 °C.
 • Produkt samoprzylepny.
 • Bardzo dobra przyczepność na podłożach suchych, a w połączeniu z gruntem PCI BT 26 również na podłożach lekko wilgotnych.
 • Natychmiastowa odporność na działanie wody oraz intensywne opady atmosferyczne.
 • Dzięki wysokiej elastyczności kryjąca rysy w podłożu.
 • Nieprzepuszczalna dla radonu.

 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Na powierzchnie pionowe i poziome.
 • Do budownictwa lądowego i budowli inżynierskich.
 • Do uszczelniania i ochrony stykających się z gruntem budowli i elementów budowlanych przed wilgotnością podłoża oraz niespiętrzającą się wodą infiltracyjną.
 • Do uszczelniania przed wodą nie wywierającą ćiśnienia hydrostatycznego na powierzchniach stropowych oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych.
 • Do uszczelniania elementów budowlanych przed wodą agresywną w stosunku do betonu.
 • Do uszczelnienia typu Z/L w strefie cokołowej ścian warstwowych.
 • Do poziomego uszczelniania pod powłokami ochronnymi posadzek w piwnicach oraz budynkach niepodpiwniczonych przed wilgocią podciąganą kapilarnie.
 • Do uszczelniania balkonów i tarasów przed wodą powierzchniową z dodatkowym jastrychem jako warstwą rozkładającą nacisk.
PCI BT 21
Samoprzylepna membrana bitumiczna
do wykonywania hydroizolacji fundamentów balkonów i tarasów stosowana od -5 ˚C.
Karta techniczna: 463
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (m):
odpowiada