PCI Epoxigrund 390

Specjalny grunt epoksydowy na podłoża chłonne i niechłonne
PCI Epoxigrund 390
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
Dokumenty odniesienia, certyfikaty
 • Bardzo niska lepkość.
 • Zdolność szczelnego zamykania porów podłoża.
 • Zdolność zatrzymywania podciągania kapilarnego przy wilgotności szczątkowej do 7% CM.
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Wodo- i mrozoodporny.
 • Odporny na czynniki pogodowe.
 • Wodoszczelny.
 • Doskonała przyczepność do niemal wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie.
 • Odporny na starzenie.
 • Ekologiczny – niska emisyjność substancji szkodliwych – oznaczony znakiem EMICODE EC1 R.
 • Zgodny z normą EN 1504-2.

EMICODE: EC1
Barwy: przeźroczysty
Opakowanie: 25-kg-Zestaw/ 17,50-kg-/ 7,50-kg-Wiadro/ 10-kg-Wiadro/ 1-kg-Puszka
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do ścian i posadzek.
 • Do gruntowania podłoży mineralnych (posadzek betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, tynków cementowych), żywicznych, ceramicznych, kamiennych, metalowych, drewnianych, bitumicznych itp. przed aplikacją mineralnych wylewek poziomujących, szpachlówek cementowych, powłok żywicznych (PCI Supracolor), jastrychów mineralnych i żywicznych (PCI Bauharz), powłok uszczelniających mineralnych (np. PCI Seccoral®) i żywicznych (PCI Apoflex®) oraz przed wyklejaniem okładzin płytkowych, wykładzin podłogowych, przyklejaniem parkietów i paneli podłogowych.
 • Do gruntowania wilgotnych podłoży mineralnych w celu zatrzymania podciągania kapilarnego.
 • Do szpachlówek epoksydowych służących cienkowarstwowemu wyrównaniu podłoży mineralnych i żywicznych.
 • Do wypełniania w trakcie gruntowania podłoża rys włosowatych (np. rys skurczowych w jastrychach).
 • Do wykonywania zapraw epoksydowych do wodoszczelnych przejść rurowych w basenach pływackich i zbiornikach wody użytkowej.
 • Do zastosowań w budownictwie ogólnym i przemysłowym, np. w obiektach hydrotechnicznych i gospodarce ściekowej.
PCI Epoxigrund 390
Specjalny grunt epoksydowy
na podłoża chłonne i niechłonne
Karta techniczna: 519
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (kg):
z
do
odpowiada
25-kg-Zestaw (Opakowań):
z
do
10-kg-Wiadro (Opakowań):
z
do
1-kg-Puszka (Opakowań):
z
do
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (kg):
odpowiada
25-kg-Zestaw (Opakowań):
10-kg-Wiadro (Opakowań):
1-kg-Puszka (Opakowań):
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c Regulamin Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c wraz z PCI Nanolight®, PCI Epoxigrund 390
Nazwa MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.1, A.1/3.18c Regulamin Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.1, A.1/3.18c wraz z PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Novoment® M1 plus, PCI Nanofug®, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Flexmörtel® S2
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c Regulamin Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c wraz z PCI Epoxigrund 390
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c Regulamin Marine Equipment Directive 96/98/EC Item No. A.1/3.18c wraz z PCI Nanofug®, PCI Epoxigrund 390
Nazwa MED EC Certificate of Conformity Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c Regulamin Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No MED/3.13, MED/3.18a, MED/3.18c wraz z PCI Carraferm®, PCI Nanofug®, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Nanofug® Premium
Nazwa Deklaracja zgodnosci Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18a, MED/3.18c Regulamin Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.18a, MED/3.18c wraz z PCI Nanolight®, PCI Durafug® NT, PCI Durapox® NT, PCI Durapox® NT plus, PCI Carraferm®, PCI Nanofug®, PCI Seccoral® 1K, PCI Epoxigrund 390, PCI Gisogrund® 404, PCI Nanofug® Premium, PCI Flexmörtel® S2
Nazwa Deklaracja zgodnosci Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Regulamin Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 wraz z PCI Novoment® M1 plus, PCI Epoxigrund 390
Nazwa MED EC Type Examination Certificate Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 Regulamin Marine Equipment Directive 2014/90/EU Item No. MED/3.1 wraz z PCI Epoxigrund 390