PCI Nanocret® R3

Uniwersalna, cementowa zaprawa naprawcza do konstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetowych
PCI Nanocret® R3
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
 • Klasa R3 wg PN-EN 1504‑3.
 • O wysokiej dyfuzyjności pary wodnej.
 • Odporna na działanie czynników atmosferycznych, karbonatyzację i agresję soli do zwalczania gołoledzi (środowisko XF4 wg PN-EN 206).
 • Plastyczna, łatwa w formowaniu i wygładzaniu.
 • Posiada doskonałą przyczepność do różnych podłoży mineralnych: betonu, muru, jastrychu.
 • Wygodna w aplikacji na powierzchniach sufitowych.
 • Zawiera zbrojenie rozproszone włóknami polimerowymi – bardzo niska podatność na skurcz.
 • Nadaje się do aplikacji ręcznej, pompowania i natrysku.

Wskazówka: -

Barwy: szary
Opakowanie: 25-kg-Worek
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do ścian, posadzek i sufitów.
 • Do miejscowych i wielkopowierzchniowych napraw konstrukcyjnych i reprofilacji monolitycznych i prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.
 • Do fundamentów, ścian, słupów, stropów, podciągów, płyt balkonowych, nadproży okiennych, stopni schodowych itp., w budynkach mieszkalnych, biurowych, handlowych, przemysłowych, zbiornikach wody użytkowej, basenach pływackich itp.
 • Do warstw o grubości od 3 do 50 mm.
PCI Nanocret® R3
Uniwersalna, cementowa zaprawa naprawcza
do konstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetowych
Karta techniczna: 561
Grubość warstwy (mm):
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Ilość * Wymagane ok. (kg):
odpowiada *
25-kg-Worek (Opakowań):