PCI Nanocret® R4 PCC

Wysokowytrzymała, cementowa zaprawa naprawcza do konstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetowych
PCI Nanocret® R4 PCC
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
 • Klasa R4 wg PN-EN 1504-3.
 • Odporna na działanie czynników atmosferycznych, karbonatyzację i agresję soli do zwalczania gołoledzi.
 • Plastyczna, łatwa w formowaniu i wygładzaniu.
 • Posiada doskonałą przyczepność do różnych podłoży mineralnych: betonu, muru, jastrychu.
 • Wygodna w aplikacji na powierzchniach sufitowych.
 • Zawiera zbrojenie rozproszone włóknami polimerowymi – bardzo niska podatność na skurcz.
 • Nadaje się do aplikacji ręcznej, pompowania i natrysku.
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie i ścieranie - nadaje się do wysokich obciążeń mechanicznych.
 • Odporna na korozję siarczanową, występującą w oczyszczalniach ścieków.
 • Odporna na obciążenia w klasach ekspozycji X0, XC1-4, XD1-3, XS1-3, XF1-4 i XA1-2 według PN-EN 206.
 • Trwale odporna na agresję chemiczną w klasie ekspozycji XWW3 według DIN 19573.
 • Przy grubości warstwy min. 10 mm wodoszczelna dla ciśnienia słupa wody o wysokości 5 m.

Wskazówka: -

 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do ścian, posadzek i sufitów.
 • Do miejscowych i wielkopowierzchniowych napraw konstrukcyjnych i reprofilacji monolitycznych i prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.
 • Do fundamentów, ścian, słupów, stropów, podciągów itp., w budynkach mieszkalnych, biurowych, handlowych, przemysłowych, mostach, kominach, chłodniach kominowych, budowlach hydrotechnicznych, tunelach, kanałach, oczyszczalniach ścieków, basenach pływackich itp.
 • Do warstw o grubości od 5 do 50 mm.
 • Do budowli zlokalizowanych w pobliżu mórz, rzek i jezior.
 • Do wykonywania przejść rurowych przez elementy betonowe, do osadzania ościeżnic drzwiowych.
 • Do reprofilacji uszkodzonych, betonowych stopni schodowych.
PCI Nanocret® R4 PCC
Wysokowytrzymała, cementowa zaprawa naprawcza
do konstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetowych
Karta techniczna: 510
Grubość warstwy (mm):
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Ilość * Wymagane ok. (kg):
odpowiada *