PCI Pecimor®-Betongrund

Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu
PCI Pecimor®-Betongrund
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
Dokumenty odniesienia, certyfikaty
  • Zapobiega powstawaniu pęcherzy na izolacjach z grubowarstwowych mas bitumicznych aplikowanych na ściany z betonu.
  • W postaci proszku – gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą.

Barwy: biały (proszek)
Opakowanie: 1-kg-Wiadro
  • Na zewnątrz budynków.
  • Na podłoża betonowe.
  • Jako środek gruntujący pod PCI Pecimor® 2K.
PCI Pecimor®-Betongrund
Specjalny preparat gruntujący
do zewnętrznych ścian fundamentowych z betonu
Karta techniczna: 308
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (kg):
odpowiada
1-kg-Wiadro (Opakowań):
Nazwa Aprobata Techniczna (PL) KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0388 Regulamin KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0388 wraz z PCI Pecimor®-Betongrund, PCI Pecimor® F, PCI Pecimor® 2K, PCI Pecitape® 250
Nazwa (nicht übersetzt) Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych IBDiM-KOT-2019/0388 Regulamin IBDiM-KOT-2019/0388 wraz z PCI Pecimor®-Betongrund