PCI Pecimor® F

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do ochrony zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów
PCI Pecimor® F
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
Dokumenty odniesienia, certyfikaty
  • Nie zawiera rozpuszczalników organicznych - z uwagi na brak oparów rozpuszczalnika produkt nie stanowi obciążenia dla środowiska i wykonawcy prac. Brak zagrożenia pożarem lub wybuchem. Brak szkodliwych dla zdrowia oparów.
  • Gotowy do użycia jako bitumiczna izolacja cienkowarstwowa (izolacja przeciwwilgociowa), bez potrzeby mieszania, łatwy i prosty w użyciu.
  • Odporny na działanie wody agresywnej dla betonu.
  • W stanie utwardzonym odporny na temperaturę w zakresie -20 °C do +80 °C.

Barwy: czarnobrązowy
Opakowanie: 33-l-Wiadro/ 10-l-Wiadro/ 5-l-Wiadro
  • Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, bitumiczny preparat gruntujący.
  • Środek gruntujący pod hydroizolację z PCI Pecimor® 2K, papy termozgrzewalne oraz PCI BT 21.
  • Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej.
  • Do ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu.
  • Do wnętrz i na zewnątrz.
  • Na powierzchnie pionowe i poziome.
PCI Pecimor® F
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
do ochrony zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów
Karta techniczna: 309
Środek gruntujący (przy rozcieńczeniu 1:5)
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (l):
odpowiada
33-l-Wiadro (Opakowań):
10-l-Wiadro (Opakowań):
5-l-Wiadro (Opakowań):
Izolacja przeciwwilgociowa/powłoka ochronna (nierozcieńczony)
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Ilość * Wymagane ok. (l):
odpowiada
33-l-Wiadro (Opakowań):
10-l-Wiadro (Opakowań):
5-l-Wiadro (Opakowań):
Nazwa Aprobata Techniczna (PL) KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0388 Regulamin KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0388 wraz z PCI Pecimor®-Betongrund, PCI Pecimor® F, PCI Pecimor® 2K, PCI Pecitape® 250
Nazwa (nicht übersetzt) Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych IBDiM-KOT-2019/0388 Regulamin IBDiM-KOT-2019/0388 wraz z PCI Pecimor® F