PCI Polycret® K 40

Szpachlówka cementowa do betonu i murów
PCI Polycret® K 40
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania
 • Klasa GP CS IV wg PN-EN 998‑1.
 • Szybkowiążąca.
 • Mrozoodporna i odporna na działanie warunków atmosferycznych.
 • Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży mineralnych takich jak: beton, mur, jastrych.
 • Tiksotropowa, nie wykazuje spływu z powierzchni pionowych.
 • Paroprzepuszczalna.
 • Zawiera włókna wykonane z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: 25-kg-Worek
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek i ścian.
 • Do lokalnych napraw ubytków w elementach murowanych i betonowych, np. powierzchniowych raków, wynikających z nieprawidłowego zawibrowania betonu (np. na balkonach, tarasach, loggiach, ściankach i cokołach).
 • Do reprofilujących napraw krawędzi i naroży elementów betonowych i murowanych.
 • Do wykonywania powierzchni użytkowych, nie wymagających stosowania warstw ochronnych.
 • Do wyrównawczego, lokalnego szpachlowania betonów, murów i jastrychów cementowych (np. jastrychów spadkowych na balkonach i tarasach) przed wykonywaniem hydroizolacji zespolonych i przyklejaniem okładzin płytkowych.