PCI Polyfix® plus

Zaprawa cementowa do szybkich robót montażowych
PCI Polyfix® plus
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
 • Szybkowiążąca.
 • Możliwość obciążania ruchem kołowym po ok. 2 godzinach.
 • Łatwa w użyciu, wymaga tylko zmieszania z wodą.
 • Nie wymaga gruntowania czy stosowania zaprawy kontaktowej.
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie, zapewnia wysoką nośność zakotwień.
 • Odporna na wodę, mróz, zmienne warunki pogodowe i sól przeciwoblodzeniową – do uniwersalnego stosowania we wnętrzach i na zewnątrz budynków.
 • Odporna na działanie siarczanów – do bezpośredniego kontaktu ze ściekami.
 • Zawiera jedynie małe ilości chlorków - nie powoduje korozji stali.
 • Trwale odporna na silną agresję chemiczną zgodnie z klasą ekspozycji XWW3 wg DIN 19573 (potwierdzono przy pH 4,0).
 • Odporna na ścieranie, spełnia wymogi dla klasy WW spoin wg DIN 19573.
 • Możliwość aplikowania w temperaturze od +1 °C.
 • Wodoszczelna przy grubości min. 10 mm dla ciśnienia słupa wody o wysokości do 5 m.
 • Wysoka przyczepność do stali zbrojeniowej.
 • Szeroki zakres grubości warstw: od 5 do 50 mm.
 • Możliwość zwiększenia maksymalnej grubości warstwy do 100 mm przez dodanie dodatkowego kruszywa.
 • Do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną.
 • Klasa CC R3 wg PN-EN 1504‑3.

Wskazówka: -

Barwy: szary
Opakowanie: 25-kg-Worek
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • W obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego do kształtowania faset, wypełniania otworów po stożkach kotwiących ściągi deskowań, wypełniania bruzd instalacyjnych, uszczelniania przejść rurowych przez ściany i stropy, betony i mury (np. w zbiornikach wody użytkowej i basenach pływackich), uzupełniania uszkodzonych krawędzi elementów prefabrykowanych i monolitycznych, do osadzania dybli, haków, kotew, puszek elektrycznych, wsporników, do montażu słupków ogrodzeniowych, obramowań stalowych włazów, wykonywania reperów do niwelacji posadzek, w zakresie grubości warstwy od 5 do 50 mm.
 • W prefabrykowanych studzienkach kanalizacyjnych do szybkiego montażu kręgów, pokryw, stopni włazowych, profilowania kinet i uszczelniania przejść rurowych.
 • Do spoinowania okładzinowych kształtek klinkierowych w kanałach i studzienkach kanalizacyjnych.
 • Do szpachlowania powierzchni rys w betonie podczas iniekcji ciśnieniowej, do wypełniania niepracujących pęknięć i ubytków w betonach.
PCI Polyfix® plus
Zaprawa cementowa
do szybkich robót montażowych
Karta techniczna: 229
Jama (Liter):
Twój wynik:
Wymagana ilość średnio o * (kg):
odpowiada *
25-kg-Worek (Opakowań):