PCI Polyflex®

Elastyczna powłoka ochronna do elewacji betonowych
PCI Polyflex®
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania
 • Gotowa do użycia.
 • Dostępna w ok. 1000 kolorów.
 • Posiada wysoki opór dyfuzyjny dla agresywnych gazów i odporność na penetrację chlorków, zawartych w powietrzu i solach odladzających.
 • Odznacza się wysoką przepuszczalnością dla pary wodnej.
 • Wodo- i mrozoodporna.
 • Odporna na działanie promieniowania UV.
 • Posiada wysoką elastyczność i zdolność mostkowania pierwotnych i wtórnych rys w podłożu, także w niskich temperaturach.
 • Posiada bardzo dobrą siłę krycia.
 • O bardzo wysokiej przyczepności do podłoży mineralnych.
 • Ekologiczna – nie zawiera rozpuszczalników.
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 1504‑2.

Barwy: według RAL
Opakowanie: 11-l-Wiadro
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do ścian i sufitów.
 • Do wykonywania barwnych i elastycznych powłok ochronnych i dekoracyjnych na elewacjach betonowych oraz innych podłożach cementowych, narażonych na znaczne zmiany temperatury (silnie nasłonecznionych) w celu ich ochrony przed zmiennymi warunkami pogodowymi i agresją zawartych w powietrzu gazów (głównie dwutlenku węgla i dwutlenku siarki) oraz chlorków.
 • Do zabezpieczania betonu i innych powierzchni mineralnych przed agresywnym oddziaływaniem spalin, np. na mostach i wiaduktach.
 • Do ochrony strefy cokołowej budynków i budowli przed agresją chlorkową w wyniku rozbryzgu soli odladzających.
 • Do ochrony przed korozją stali zbrojeniowej w betonie.
 • Do mostkowania powierzchniowych rys w betonie i innych podłożach cementowych.
 • Do obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.