PCI Repaflow® Uni

Ekspansywna zaprawa montażowa do zakotwień i podlewek
PCI Repaflow® Uni
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania
 • Posiada bardzo wysoką wytrzymałość wczesną i końcową.
 • Wykazuje bardzo szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie i zginanie.
 • Ekspansywna - skutecznie wypełnia całą przestrzeń.
 • Charakteryzuje się niskim modułem sprężystości.
 • Tworzy trwałe, wytrzymałościowe połączenie.
 • Odporna na działanie mrozu i innych warunków atmosferycznych oraz na sól przeciwoblodzeniową.
 • Bezskurczowa - twardnieje bez rys, zachowuje dokładne wymiary i stałą objętość.
 • Odporna na siarczany, oleje itp.
 • Bardzo dobrze rozpływna.
 • Pompowalna, łatwa w użyciu.
 • Nie powoduje korozji stali.
 • Wodoszczelna.
 • Posiada długi czas użycia.
 • Umożliwia wypełnienie przestrzeni w zakresie grubości warstwy od 20 do 80 mm (z dodatkowym kruszywem do 180 mm).
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 1504‑6 (klasa R4).

Opakowanie: 25-kg-Worek
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do wykonywania podlewek i wytrzymałościowego kotwienia w fundamentach betonowych wszelkiego rodzaju maszyn, turbin, generatorów, silników, szyn kolejowych i suwnicowych, słupów i belek stalowych i żelbetowych prefabrykowanych, łożysk mostowych, regałów wysokiego sztaplowania itp.
 • Do montażu i zalewania pustych przestrzeni wokół włazów studzienek instalacyjnych, wokół wpustów i rynien posadzkowych oraz przepustów rurowych.
 • Do wypełniania miejscowych ubytków w posadzkach betonowych.
 • Do zalewania połączeń prefabrykatów żelbetowych oraz nadproży.
 • W budownictwie ogólnym i przemysłowym: energetyce, górnictwie, obiektach hydrotechnicznych (np. portach morskich), w oczyszczalniach ścieków.