PCI Repaflow®

Ekspansywna zaprawa montażowa do zakotwień i podlewek
PCI Repaflow®
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
 • Posiada bardzo wysoką wytrzymałość wczesną i końcową.
 • Wykazuje bardzo szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie i zginanie.
 • Ekspansywna - skutecznie wypełnia całą przestrzeń.
 • Charakteryzuje się niskim modułem sprężystości.
 • Tworzy trwałe, wytrzymałościowe połączenie.
 • Odporna na sól przeciwobledzeniową i sól zawartą w wodzie morskiej.
 • Spełnia wymogi klas ekspozycji X0, XC1-4 i XF1-4 zgodnie z normą PN-EN 206‑1.
 • Bezskurczowa - twardnieje bez rys, zachowuje dokładne wymiary i stałą objętość.
 • Odporna na siarczany, oleje itp.
 • Odporna na cykle zamrażania i rozmrażania.
 • Bardzo dobrze rozpływna.
 • Pompowalna, łatwa w użyciu.
 • Nie powoduje korozji stali.
 • Wodoszczelna.
 • Posiada długi czas użycia.
 • Umożliwia wypełnienie przestrzeni w szerokim zakresie grubości warstwy:
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 1504‑6 oraz 1504‑3 (klasa R4).

Barwy: szary
Opakowanie: 25-kg-Worek
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do wykonywania podlewek (także precyzyjnych) i wytrzymałościowego kotwienia w fundamentach betonowych wszelkiego rodzaju maszyn, turbin, generatorów, silników, szyn kolejowych i suwnicowych, słupów i belek stalowych i żelbetowych prefabrykowanych, łożysk mostowych, regałów wysokiego sztaplowania itp.
 • Do montażu i zalewania pustych przestrzeni wokół włazów studzienek instalacyjnych, wokół wpustów i rynien posadzkowych oraz przepustów rurowych.
 • Do wypełniania miejscowych ubytków w posadzkach betonowych.
 • Do zalewania połączeń prefabrykatów żelbetowych oraz nadproży.
 • W budownictwie ogólnym i przemysłowym: energetyce, górnictwie, obiektach hydrotechnicznych (np. portach morskich), w oczyszczalniach ścieków.
PCI Repaflow®
Ekspansywna zaprawa montażowa
do zakotwień i podlewek
Karta techniczna: 147
Jama (Liter):
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (kg):
odpowiada
25-kg-Worek (Opakowań):