PCI Repatop® 800

Posypka utwardzająca do monolitycznych posadzek betonowych
PCI Repatop® 800
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania
 • Gotowa do użycia.
 • Nie tworzy warstwy - brak ryzyka odspojeń.
 • Bardzo wysoka odporność na ścieranie.
 • Wysoka szczelność.
 • Wydłuża czas użytkowania posadzki betonowej.
 • Zapewnia mrozoodporność powierzchni betonowej.
 • Odporna na działanie olejów mineralnych i paliw samochodowych.
 • Spełnia wymogi PN-EN 13813 dla klasy CT-C60-F7-A3.

 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do wykonywania utwardzonych powierzchniowo monolitycznych posadzek betonowych, narażonych na średnie i ciężkie obciążenia mechaniczne.
 • Tworzy bardzo nisko ścieralną, odporną na uderzenia, gładką i homogeniczną powierzchnię.
 • Do hal produkcyjnych i magazynowych.