PCI Saniment® 03

Tynk renowacyjny, wyrównawczy do zawilgoconych i zasolonych obiektów budowlanych
PCI Saniment® 03
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania
 • Sucha zaprawa tynkarska o bardzo wysokiej przepuszczalności pary wodnej i zawartości porów powietrznych przyśpieszająca tempo odparowania dyfuzyjnego wilgoci ze struktury murów.
 • Rozbudowany system porów powietrznych umożliwia wysychanie murów, przy jednoczesnej akumulacji szkodliwych soli budowlanych w swojej strukturze.
 • Rekomendowana do aplikacji na dużych powierzchniach oraz do miejscowego wyrównywania podłoża.
 • Stanowi składnik systemu tynków renowacyjnych PCI Saniment®.
 • Hydrofilowa
 • Dzięki wysokiej porowatości akumuluje sole budowlane zalegające na powierzchni i w strefie przypowierzchniowej silnie zasolonych elementów, nie dopuszczając do skażenia tynku renowacyjnego na etapie aplikacji.
 • Produkt przeznaczony do aplikacji ręcznej i maszynowej.
 • Łatwa urabialność i aplikacja.
 • Parametry techniczne produktu dostosowane do wymagań systemu tynków renowacyjnych, zgodnie z ZUAT-15/VIII.19/2003 oraz instrukcją WTA nr 2-9-04D.
 • Spełnia wymagania normy EN 998-1.

Barwy: jasno szary
Opakowanie: 30-kg-Worek
 • Element systemu tynków renowacyjnych PCI Saniment®.
 • Rekomendowany do obiektów zabytkowych.
 • Hydrofilowa zaprawa do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych oraz wyrównywania powierzchni zawilgoconych i zasolonych murów, filarów, sklepień, itp.
 • Do wyrównania (w tym miejscowego) powierzchni elementów poddawanych renowacji, niezależnie od ich stopnia skażenia solami budowlanymi.
 • Do wewnątrz i na zewnątrz.