PCI Silconal® 303

Impregnat hydrofobizujący do elewacji i nawierzchni betonowych
PCI Silconal® 303
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
 • Łatwy w użyciu – wystarcza jednokrotna aplikacja.
 • Odznacza się wysoką przepuszczalnością dla pary wodnej.
 • Trwały – zapewnia długotrwałą ochronę dzięki głębokiej penetracji w podłożu.
 • Może być aplikowany ręcznie lub natryskowo.
 • Skutecznie chroni przed wnikaniem wody, zanieczyszczeń środowiskowych i soli, głównie chlorków.
 • Przezroczysty i estetyczny – podkreśla optycznie fakturę betonu.
 • Może być aplikowany także na podłoża lekko wilgotne.
 • Ekologiczny – roztwór wodny, nie zawierający rozpuszczalników.
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 dla klasy głębokości penetracji I.
 • Nadaje się jako podłoże pod powłoki PCI Betonfinish® W i PCI Polyflex®.

Wskazówka: -

Barwy: mleczny, po naniesieniu przeźroczysty
Opakowanie: 20-l-Kanister
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek, ścian i sufitów.
 • Do hydrofobizującej impregnacji monolitycznych i prefabrykowanych elementów budowlanych (ścian, słupów, podciągów, stropów itp.) oraz budowli z betonu i żelbetu (mostów, wiaduktów, tuneli, estakad drogowych, ścian oporowych, kominów, chłodni kominowych, zamkniętych i otwartych garaży, barier, ogrodzeń itp.) w celu ich ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, zabrudzeniem, porostem alg, powstawaniem wysoleń oraz penetracją jonów chlorkowych, pochodzących z atmosfery i z soli odladzających.
 • Do hydrofobizującej impregnacji innych porowatych podłoży mineralnych: murów z cegły ceramicznej i silikatowej oraz tynków mineralnych.
 • Zarówno jako użytkowe i ostateczne zabezpieczenie betonu architektonicznego, jaki i do tymczasowej ochrony na czas budowy betonowych powierzchni nowo wznoszonych obiektów, które docelowo zostaną zabezpieczone ochronnymi powłokami malarskimi (PCI Betonfinish® W i PCI Polyflex®).
 • Do obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego, w szczególności komunikacyjnego - także na betonowe jezdnie i chodniki.
PCI Silconal® 303
Impregnat hydrofobizujący
do elewacji i nawierzchni betonowych
Karta techniczna: 165
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (l):
odpowiada
20-l-Kanister (Opakowań):