Produkty PCI na zapobieganie i usuwanie skutków zalanych piwnic.
Zmiany klimatu, które postepuja w ostatnich latach powoduja w naszym kraju wystepowanie zjawisk jakich w poprzednich latach nie zaobserwowano. Mowa tu przede wszystkim o bardzo duzych opadach deszczu, których ilosci podczas jednorazowych opadów niejednokrotnie przekraczaja wielkosci rocznych opadów na danym obszarze.

Rozwiązanie to produkty PCI, zapraszamy do lektury artykułu, gdzie przedstawimy rozwiązania na zapobieganie zalaniu.