Zrównoważóne budownictwo - zdrowe życie
W ostatnich latach aspekty takie jak; zrównoważony rozwój, świadomość ekologiczna i zdrowy styl życia stale zyskują na znaczeniu i dlatego w branży budowlanej coraz częściej wymagane jest działanie w zgodzie z naturą.

W Grupie PCI aspekty te odgrywają zasadniczą rolę od momentu założenia firmy – obok przyszłościowego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem oraz odpowiedzialnego postępowania z pracownikami, rynkiem i społeczeństwem. Zrównoważone korzystanie ze środowiska i zasobów oraz związana z tym ochrona środowiska i zdrowia mają dla Grupy PCI najwyższy priorytet.

Nasz wkład w ochronę środowiska

Ressourcen & Recycling

Od koncepcji, poprzez produkcję, aż po opakowanie, Grupa PCI stawia na ochronę zasobów i recykling, a tym samym postępuje zgodnie z systemem zarządzania „Responsible Care” oraz szczegółowo określonymi kryteriami zrównoważonego rozwoju: brak eksploatacji zasobów, nieszkodliwość, nietoksyczność i łatwa utylizacja , brak niebezpiecznych emisji i elucji (wymywania) i nadaje się do recyklingu. Około 5 procent użytych materiałów pochodzi z surowców pochodzących z recyklingu lub surowców odnawialnych, a około 55 procent z surowców mineralnych.

Grupa PCI stosuje zrównoważone rozwiązania również w zakresie opakowań produktów. Papier używany w workach papierowych składa się w 100% z surowców odnawialnych z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Ponadto około 200 ton opakowań plastikowych PCI składa się w 100 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto w trzech zakładach w Augsburgu, Wittenberdze i Hamm około 84% wszystkich odpadów (głównie odpady proszkowe) jest fizycznie poddawane recyklingowi i wykorzystywane do produkcji betonowych bloków budowlanych lub jako materiał wypełniający w górnictwie – łącznie 205 ton rocznie.

Jasne zasady

Dzięki oznakowaniu ekologicznym, Grupa PCI zapewnia największą możliwą przejrzystość oraz umożliwia szybkie i jednoznaczne określenie, które produkty są niskoemisyjne. Oprócz własnego oznakowania Grupa opiera się na certyfikatach, takich jak etykieta środowiskowa EC1 PLUS, Blue Angel lub europejska deklaracja produktu EPD, a także deklaracje niezależnych instytucji.

Około 82% produktów PCI należy dojest niskoemisyjna, sklasyfikowanych z pieczęciami EC1 lub EC1 PLUS zgodnie z GEV-EMICODE. Ponadto w naszej broszurze dotyczącej zrównoważonego rozwoju w przejrzysty sposób pokazujemy, co PCI rozumie pod pojęciem zrównoważonego rozwoju oraz jakie priorytety i cele wyznaczyła sobie firma. Broszura PCI dotycząca zrównoważonego rozwoju odpowiada 20 kryteriom uznanego standardu raportowania Niemieckiego Kodeksu Zrównoważonego Rozwoju (DNK).

Budownictwo w zgodzie z ekologią i przyjazne dla mieszkańców

Większość ludzi spędza obecnie 80 do 90 % swojego czasu w budynkach. Trend w kierunku niskoemisyjnych, ekologicznych produktów budowlanych jest nieprzerwany, zwłaszcza w sektorze budowlanym. Ten styl życia i rosnąca świadomość zrównoważonego budownictwa, ale także potrzeba wyróżniania się i autentyczności, zakotwiczyły pojęcie „zdrowego życia” w społecznym odbiorze. Jako producent wyrobów chemii budowlanej PCI jest świadomy swojej odpowiedzialności wobec mieszkańców i użytkowników budynków, w których stosowane są produkty PCI.

Już w latach 70-tych firma PCI wprowadziła na rynek bezrozpuszczalnikowy podkład do podłoży gipsowych. Obecnie około 93% naszych produktów nie zawiera rozpuszczalników. A Grupa PCI idzie o krok dalej: PCI opracowała „System Fliese Universal”, aby inwestorzy, planiści i rzemieślnicy mogli być pewni, że wszystkie komponenty są optymalnie do siebie dopasowane i mają bardzo niską emisję. Wszystkie produkty podłogowe w tym systemie otrzymały co najmniej znak GEV EMICODE EC1 dla produktów o bardzo niskiej emisji. W ten sposób Grupa PCI stawia również temat „zdrowego budownictwa mieszkalnego” w centrum swoich dążeń: jak najmniej emisji i elucji, aby chronić zdrowie wykonawców, ale także mieszkańców i użytkowników.

Certyfikaty

Zewnętrzną certyfikację dla zakładów w Augsburgu, Hamm i Lutherstadt Wittenberg przeprowadza TÜV Süd (Niemieckie Stowarzyszenie Badań Technicznych) zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 50001.