PCI Apogel® E

Poliuretanowe żywice iniekcyjne do uszczelniania rys w betonie
PCI Apogel® E
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania

PCI Apogel® E

 • Posiada bardzo niską lepkość, doskonale penetruje w bardzo cienkich rysach i pustkach w betonie.
 • Dobrze przyczepna także do wilgotnego podłoża.
 • Sieciuje i utwardza się bezskurczowo.
 • Elastyczna.
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Nie powoduje korozji zbrojenia.
 • Chemoodporna w stosunku do wielu kwasów i zasad.
 • Wodoszczelna.
 • Zgodna z normą PN-EN 1504-5.

PCI Apogel® PU

 • Posiada bardzo niską lepkość, doskonale penetruje w bardzo cienkich rysach i pustkach w betonie.
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Nie powoduje korozji zbrojenia.
 • Bardzo szybko (po ok. 40 - 60 sekundach od kontaktu z wodą) sieciuje wytwarzając stabilną pianę, zdolną do zatrzymania przepływu wody i wyparcia jej poza obręb rysy lub pęknięcia.
 • Odporna na hydrolizę.
 • W celu zapewnienia trwałej wodoszczelności wymaga przeprowadzenia kolejnej iniekcji – środkiem PCI Apogel® E.

Barwy: przeźroczysty
Opakowanie: 1-kg-Puszka

PCI Apogel® E

 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek, ścian i sufitów.
 • Do uszczelniającej iniekcji ciśnieniowej suchych i wilgotnych rys oraz pęknięć w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, monolitycznych i prefabrykowanych, elementach betonowych i żelbetowych takich, jak np.: ławy i płyty fundamentowe, ściany, słupy, podciągi, płyty stropowe
 • Do wytwarzania elastycznych złączy elementów budowlanych.
 • Do trwałego uszczelnienia rys, zainiekowanych wstępnie środkiem PCI Apogel® PU.
 • W budownictwie ogólnym i przemysłowym, także w żelbetowych konstrukcjach inżynierskich, np. kominach, chłodniach kominowych, tamach, falochronach, nabrzeżach portowych, zbiornikach wodnych i ściekowych.
 • Do napraw w drogowej i kolejowej inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty, estakadach drogowe, tunele itp.).

PCI Apogel® PU

 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek, ścian i sufitów.
 • Do wstępnej iniekcji rys i pęknięć wypełnionych wodą (także płynącą), które następnie będą wypełniane środkiem PCI Apogel® E.
 • W budownictwie ogólnym i przemysłowym, także w żelbetowych konstrukcjach inżynierskich, np. kominach, chłodniach kominowych, tamach, falochronach, nabrzeżach portowych, zbiornikach wodnych i ściekowych.
 • Do napraw w drogowej i kolejowej inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty, estakadach drogowe, tunele itp.).