PCI Apogel® F

Żywica iniekcyjna do siłowej iniekcji rys w betonie
PCI Apogel® F
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania

PCI Apogel® i PCI Apogel®-Schnell

 • Przezroczysta.
 • O bardzo niskiej lepkości, doskonale penetruje w bardzo cienkich rysach i pustkach w betonie.
 • Dobrze przyczepna także do wilgotnego podłoża.
 • Sieciuje i utwardza się bezskurczowo.
 • Nie powoduje korozji zbrojenia.
 • Chemoodporna w stosunku do wielu kwasów i zasad.
 • Wodoszczelna.

PCI Apogel®-Schnell

 • Możliwość stosowania w temperaturach od -5 °C.
 • Bardzo szybko sieciuje i utwardza się.

PCI Apogel® F

 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Odporna na temperaturę od -30 °C do +80 °C.
 • Zgodna z PN-EN 1504-5.

Barwy: przeźroczysty
Opakowanie: 1-kg-Puszka

PCI Apogel® F i PCI Apogel®-Schnell

 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek, ścian i sufitów.
 • Do sklejania siłowego metodą iniekcji ciśnieniowej i nieelastycznego uszczelniania rys, pęknięć i pustek w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, monolitycznych i prefabrykowanych, elementach betonowych i żelbetowych takich, jak: ławy i płyty fundamentowe, ściany, słupy, podciągi, płyty stropowe.
 • Do grawitacyjnego lub ciśnieniowego wypełniania rys, pęknięć, szczelin przeciwskurczowych, przerw roboczych i pustek w jastrychach cementowych przed wykonaniem na nich okładzin płytkowych, wylewek poziomujących i wykładzin posadzkowych.
 • Do sklejania z podłożem betonowym odspojonych od niego jastrychów cementowych.
 • Do sklejania z podłożem odspojonych okładzin płytkowych, mocowanych na cementowych zaprawach klejących.
 • Do wklejania w beton kotew stalowych.
 • W budownictwie ogólnym i przemysłowym, także w żelbetowych konstrukcjach inżynierskich, np. kominach, chłodniach kominowych, tamach, falochronach, nabrzeżach portowych, zbiornikach wodnych i ściekowych.
 • Do napraw w drogowej i kolejowej inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty, estakadach drogowe, tunele itp.).
 • Do wklejania dybli PCI Apogel® Dübel.

PCI Apogel®-Schnell

 • Zalecana szczególnie przy pracach w temperaturach < +8 °C oraz kiedy wymagany jest szybki postęp prac.