PCI Armiermatte GFS

Mata z włókna szklanego do wzmacniania podłoży
PCI Armiermatte GFS
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania
 • Odporna na alkalia, a także kwasy.
 • Zapewnia zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie i zginanie wylewek samopoziomujących PCI.
 • Łatwa w aplikacji.
 • Posiada wysoką skuteczność działania.
 • Stosowana w wylewkach o minimalnej grubości 5 mm.

PCI Armiermatte® GFM: „

 • Zawiera specjalne spoiwo, utrzymujące pojedyncze włókna szklane w postaci tkaniny i ulegające całkowitemu rozpuszczeniu po zetknięciu ze świeżą wylewką. Spoiwo to nie zakłóca więc współpracy włókien z materiałem wylewki po jej utwardzeniu.
 • Włókna układają się w sposób nieuporządkowany, tworząc zbrojenie rozproszone wylewki.

PCI Armiermatte® GFS:

 • Wiązki włókien przymocowane są do siatki włókien nośnych oraz do folii, którą usuwa się przed wbudowaniem tkaniny.

Barwy: biały, na czerwonej nośnej folii
Opakowanie: 100-m-Rolka/ 45-m-Rolka
 • Do zastosowań wewnętrznych.
 • Do posadzek.
 • Do wzmacniania i zwiększania wytrzymałości na zginanie i rozciąganie mas samopoziomujących PCI (np. PCI Pericem® 515), wylewanych na podłożach zarysowanych i podłożach krytycznych, w tym zagrożonych słabymi drganiami (np. podłogach z desek drewnianych i płyt OSB).
 • Do jastrychów z ogrzewaniem podłogowym.
 • PCI Armiermatte® GFM przeznaczona jest na podłoża z rysami o rozwartości do 3 mm.
 • PCI Armiermatte® GFS należy stosować na podłoża z rysami o rozwartości od 3 do 5 mm.
 • Do budynków mieszkalnych i obiektów i użyteczności publicznej.