PCI Barraseal® Turbo

Elastyczna dwuskładnikowa izolacja reaktywna do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów oraz elementów betonowych
PCI Barraseal® Turbo
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
 • Dwuskładnikowa, elastyczna izolacja reaktywna piwnic, fundamentów oraz innych elementów budynku przeciw wilgoci gruntowej, spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej oraz wodzie wywierającej ciśnienie hydrostatyczne.
 • Łączy w sobie zalety grubowarstwowych izolacji bitumicznych (KMB) oraz mineralnych zapraw uszczelniających (MDS).
 • Uniwersalna w zastosowaniu: jako mostek szczepny, jako izolacja pozioma, pionowa, w strefie cokołowej, do klejenia płyt ochronnych, izolacyjnych i drenażowych.
 • Nie wymaga gruntowania
 • Wygodna aplikacja: wałkiem, pędzlem, pacą lub urządzeniem natryskowym.
 • Krótki czas schnięcia.
 • Wysoka przyczepność: możliwość zastosowania zarówno na podłożach mineralnych, jak i bitumicznych.
 • Współpracuje z taśmą uszczelniającą.
 • Otwarta na dyfuzję pary wodnej.
 • Odporna na działanie mrozu, promieniowanie UV oraz procesy starzenia.
 • Wysoka pozostałość substancji stałych: ok. 90%.
 • wysoce elastyczna - mostkuje rysy 2 mm.
 • Może stanowić podłoże pod tynki oraz powłoki malarskie.
 • Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
 • Do ochrony przed wnikaniem radonu.

Barwy: szary
Opakowanie: 20-kg-Wiadro
 • Na powierzchnie pionowe i poziome
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do budownictwa lądowego oraz budowli inżynierskich.
 • Do elastycznego uszczelniania elementów budynków i budowli przeciw wilgoci gruntowej, spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej oraz wodzie wywierającej ciśnienie hydrostatyczne.
 • Do izolacji piwnic, ścian i płyt fundamentowych, a także balkonów i tarasów oraz w obiektach służby zdrowia.
 • Do renowacji istniejących izolacji.
 • Jako izolacja pozioma ścian przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.
 • Jako elastyczna izolacja cokołów (również pod tynkami).
 • Do mocowania płyt ochronnych, izolacyjnych i drenażowych.
 • Do izolacji zbiorników wodnych o głębokości wody do 10 metrów oraz odpływów.
 • Do zabezpieczania konstrukcji betonowych przed karbonatyzacją, oddziaływaniem agresywnych warunkow atmosferycznych itp.
PCI Barraseal® Turbo
Elastyczna dwuskładnikowa izolacja reaktywna
do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów oraz elementów betonowych
Karta techniczna: 512
Grubość warstwy:
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Ilość * Wymagane ok. (kg):
odpowiada
20-kg-Wiadro (Opakowań):