PCI Betonfinish® W

Powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych
PCI Betonfinish® W
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
 • Gotowa do użycia.
 • Dostępna w ok. 1000 kolorów.
 • Posiada wysoki opór dyfuzyjny dla agresywnych gazów i odporność na penetrację chlorków, zawartych w powietrzu i solach odladzających.
 • Odznacza się wysoką przepuszczalnością dla pary wodnej.
 • Wodo- i mrozoodporna.
 • Odporna na działanie promieniowania UV.
 • Posiada bardzo dobre właściwości kryjące.
 • Dobrze przyczepna do podłoży mineralnych.
 • Ekologiczna – nie zawiera rozpuszczalników.
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2.

Barwy: według RAL
Opakowanie: 11-l-Wiadro
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do ścian i sufitów.
 • Do wykonywania barwnych powłok ochronnych i dekoracyjnych na elewacjach betonowych (ścianach, ościeżach okiennych i drzwiowych, powierzchniach sufitowych i czołowych płyt balkonowych itp.) oraz innych podłożach cementowych w celu ich ochrony przed zmiennymi warunkami pogodowymi i agresją zawartych w powietrzu gazów (głównie dwutlenku węgla i dwutlenku siarki) oraz chlorków.
 • Do zabezpieczania betonu i innych powierzchni mineralnych przed agresywnym oddziaływaniem spalin na mostach, wiaduktach, w tunelach, garażach podziemnych itp.
 • Do ochrony strefy cokołowej budynków i budowli przed agresją chlorkową w wyniku rozbryzgu soli odladzających.
 • Do ochrony przed korozją stali zbrojeniowej w betonie.
 • Do obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.
PCI Betonfinish® W
Powłoka ochronna
do zabezpieczania konstrukcji betonowych
Karta techniczna: 350
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Wymagana ilość około dwóch warstwach (l):
odpowiada
11-l-Wiadro (Opakowań):