PCI Novoment® Flow

Szybkowiążąca, gotowa zaprawa do wykonywania rozpływnych jastrychów cementowych
PCI Novoment® Flow
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
Dokumenty odniesienia, certyfikaty
 • Zgodna z PN-EN 13813: CT-C60-F7.
 • Bardzo szybkie wiązanie i twardnienie – wchodzenie już po 6 godzinach, wyklejanie płytek już po 1 dniu, a jednocześnie długi czas użycia.
 • Gotowa zaprawa – wymaga jedynie dodania wody.
 • Możliwość pompowania i podawania agregatem.
 • Odporna na działanie wilgoci.
 • Dzięki bardzo szybkiemu utwardzaniu pozwala na przyspieszenie robót wykończeniowych w okresie jesiennym i wiosennym.
 • Umożliwia profilowanie powierzchni w pozycji stojącej.
 • Charakteryzuje się bardzo niską emisją substancji szkodliwych – posiada znak EMICODE EC 1 PLUS.

EMICODE: EC1 PLUS
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do budownictwa ogólnego i przemysłowego.
 • Do wykonywania metodą ręczną i maszynową jastrychów zespolonych z podłożem, na warstwie oddzielającej i pływających.
 • Do jastrychów z ogrzewaniem podłogowym.
 • Do warstw o grubości od 20 do 80 mm.
 • Do wykonywania napraw posadzek betonowych i jastrychów cementowych.
 • Do niekonstrukcyjnych elementów budowlanych (np. belek podwalinowych, cokołów, fundamentów słupków ogrodzeniowych).
PCI Novoment® Flow
Szybkowiążąca, gotowa zaprawa
do wykonywania rozpływnych jastrychów cementowych
Karta techniczna: 484
Grubość warstwy (mm):
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (kg):
odpowiada
Nazwa EPD ISO 14025, EN 15804+A1 Regulamin ISO 14025, EN 15804+A1 wraz z PCI Novoment® M1 plus, PCI Novoment® Flow