PCI Novoment® Z3

Szybowiążące spoiwo cementowe do wykonywania jastrychów
PCI Novoment® Z3
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
Dokumenty odniesienia, certyfikaty
 • Po dodaniu odpowiedniego kruszywa i przy zachowaniu wymogów karty technicznej pozwala na uzyskanie jastrychu klasy CT-C40-F7 wg PN EN 13813.
 • Szybkie wiązanie i twardnienie - wchodzenie już po 1 dniu, wyklejanie płytek już po 3 dniach,
 • Długi czas użycia.
 • Specjalna receptura, brak konieczności stosowania innych dodatków poza kruszywem.
 • Nadaje się do podawania pompą, również przy wyższych temperaturach.
 • Odporne na warunki atmosferyczne (wilgoć, mróz, zmienne temperatury) i sól przeciwoblodzeniową
  – do bezpośredniego użytkowania na zewnątrz budynków.
 • Dzięki szybkiemu utwardzaniu pozwala na przyspieszenie robót wykończeniowych w okresie jesiennym i wiosennym na balkonach i tarasach.
 • Doskonałe właściwości wiązania, niski skurcz i stabilność warstwy jastrychu.
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie, zależnie od jakości użytego kruszywa.
 • Bardzo niska emisja substancji szkodliwych - znak EMICODE EC 1 PLUS.

EMICODE: EC1 PLUS
Barwy: szary
Opakowanie: 20-kg-Worek
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek.
 • Do wykonywania jastrychów zespolonych z podłożem, na warstwie oddzielającej i pływających, jastrychów z ogrzewaniem posadzkowym, jastrychów spadkowych na balkonach i tarasach.
 • Do silnie obciążonych mechanicznie (np. ruchem wózków widłowych) mineralnych warstw użytkowych na rampach przeładunkowych i posadzkach przemysłowych w halach produkcyjnych i magazynowych, chłodniach.
 • Do niekonstrukcyjnych elementów budowlanych (np. belek podwalinowych, cokołów, fundamentów słupków ogrodzeniowych).
 • Do budownictwa ogólnego i przemysłowego.
 • Jako podłoże pod przemysłowe okładziny ceramiczne czyszczone myjkami parowymi.
PCI Novoment® Z3
Szybowiążące spoiwo cementowe
do wykonywania jastrychów
Karta techniczna: 234
Grubość warstwy (mm):
Powierzchnia (m²):
Proporcje mieszania:
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (kg):
odpowiada
20-kg-Worek (Opakowań):
Nazwa EPD ISO 14025, EN 15804+A1 Regulamin ISO 14025, EN 15804+A1 wraz z PCI Novoment® Z3
Nazwa Licensing GEV EMICODE (EC1 PLUS) Regulamin GEV EMICODE (EC1 PLUS) wraz z PCI Novoment® Z3