PCI Pavifix® DM

Zaprawa drenażowa i jastrychowa do układania płyt z kamienia naturalnego, betonu i kostki brukowej
PCI Pavifix® DM
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Kalkulator
Do pobrania
 • Bardzo wysoka wodoprzepuszczalność, produkt zapobiega powstawaniu szkód pod wpływem mrozu oraz wykwitom.
 • Uniwersalne zastosowanie jako jastrych i zaprawa przy pracach brukarskich.
 • Spełnia wymagania CT-C16-F3 zgodnie z normą PN-EN 13813.

Barwy: szary
Opakowanie: 25-kg-Worek
 • Do nawierzchni z ruchem pieszym i sporadycznym ruchem samochodów osobowych, jak: targowiska, deptaki, chodniki, ścieżki ogrodowe, prywatne parkingi, wjazdy garażowe i tarasy.
 • Do wykonywania warstw drenażowych.
 • Jako wodoprzepuszczalny jastrych pod płyty z kamienia naturalnego, betonu, pod kostkę brukową i betonową,
  okładziny ceramiczne o nasiąkliwości <3%.
 • Jako wodoprzepuszczalna zaprawa do układania na matach drenarskich zabezpieczających przed podciąganiem
  kapilarnym ze spadkiem podłoża 1 - 3 %.
 • Na nośnych płytach betonowych o spadku > 1,5 % z hydroizolacją przy użyciu PCI Seccoral® lub PCI Barraseal®.
 • Do zastosowań na podłogi w pomieszczeniach i na zewnątrz.
PCI Pavifix® DM
Zaprawa drenażowa i jastrychowa
do układania płyt z kamienia naturalnego, betonu i kostki brukowej
Karta techniczna: 258
Grubość warstwy (mm):
Powierzchnia (m²):
Twój wynik:
Wymagana ilość ok. (kg):
odpowiada
25-kg-Worek (Opakowań):