PCI Polycret® K 30 Rapid

Szybkowiążąca szpachlówka cementowa do betonu i murów
PCI Polycret® K 30 Rapid
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania
 • Klasa GP CS IV wg PN-EN 998‑1.
 • Klasa CT-C30-F5 wg PN-EN 13813.
 • Szybkowiążąca - już po 4 godzinach umożliwia wchodzenie i przyklejanie płytek.
 • Mrozoodporna i odporna na działanie warunków atmosferycznych.
 • Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży mineralnych takich jak: beton, mur, jastrych.
 • Tiksotropowa, nie wykazuje spływu z powierzchni pionowych.
 • Pozwwala na wykonywanie warstw o grubości od 3 do 30 mm.
 • Paroprzepuszczalna.

 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek i ścian.
 • Do lokalnych i powierzchniowych napraw ubytków w elementach murowanych i betonowych, np. powierzchniowych raków, wynikających z nieprawidłowego zawibrowania betonu (np. na balkonach, tarasach, loggiach, ściankach i cokołach).
 • Do reprofilujących napraw krawędzi i naroży elementów betonowych i murowanych.
 • Do reprofilacji betonowych stopni schodowych.
 • Do wyrównawczego szpachlowania betonów, murów i jastrychów cementowych (np. jastrychów spadkowych na balkonach i tarasach oraz dennic i ścian niecek basenowych) przed wykonywaniem hydroizolacji zespolonych i przyklejaniem okładzin płytkowych.