SZKOLENIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW NA BAZIE POLIURETANU

Na czym polega nowa regulacja REACH?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) to rozporządzenie Unii Europejskiej mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami. 4 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano nowe rozporządzenie REACH w sprawie ograniczeń dla diizocyjanianów.

Jakie są wymagania odnośnie do produktów na bazie poliuretanu, zawierających diizocyjaniany?

Rozporządzenie REACH ustanawia, że komercyjne i przemysłowe zastosowanie produktów na bazie poliuretanu o stężeniu diizocyjanianu >0,1% od 24 sierpnia 2023 r. wymaga przeszkolenia i certyfikacji.

Celem ograniczenia jest zapobieganie możliwemu działaniu uczulającemu diizocyjanianów na skórę i drogi oddechowe. W wyniku reakcji diizocyjanianów i polioli powstają oparte na bazie poliuretanu kleje i uszczelniacze, których stosowanie wymaga zgodnie z nowym rozporządzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.
CO NALEŻY WIEDZIEĆ O SZKOLENIACH DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW NA BAZIE POLIURETANÓW?

Do 24 sierpnia 2023 r. w całej Europie wszyscy profesjonalnie i przemysłowo stosujący produkty na bazie poliuretanu o stężeniu diizocyjanianu > 0,1% muszą ukończyć szkolenie, zanim będą mogli stosować te produkty. Dzięki temu zostanie zapewnione, iż będą oni mogli nadal bezpiecznie obchodzić się z diizocyjanianami.

Program szkoleniowy został opracowany przez FEICA we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Diizocyjanianów i Polioli (ISOPA), Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Izocyjanianów Alifatycznych (ALIPA) oraz wieloma innymi branżami przemysłu poliuretanowego. Szkolenia są bezpłatne przy użyciu kodu FEICA_21_G i można je ukończyć za pośrednictwem platformy internetowej.

Moduły szkoleniowe, dotyczące produktów PCI to:

048 Profesjonalne zastosowanie klejów i uszczelniaczy / Małe opakowania w temperaturze otoczenia
049 Profesjonalne zastosowanie / Aplikacje podłogowe i hydroizolacyjne (dotyczy okładzin i powłók podłogowych oraz hydroizolacji obiektowych)
050 Zastosowanie profesjonalne / Wysokociśnieniowe żywice iniekcyjne

Czas trwania szkolenia w każdym module to ok. 30 minut.

Ważne jest, iż zakończone szkolenie online zostaje udokumentowane certyfikatem, aby w przypadku kontroli można było udowodnić, że zostali Państwo przeszkoleni. Odpowiedni certyfikat zostanie wysłany Państwu e-mailem po ukończeniu szkolenia.WSZYSTKO O DIIZOCYJANIANACH

Diizocyjaniany są wykorzystywane przede wszystkim do produkcji wyrobów poliuretanowych, takich jak sztywne i miękkie pianki, powłoki, kleje, uszczelniacze i elastomery. Występują w różnym stopniu w produktach płynnych i pastowatych, ale reagują całkowicie z wilgocią z otoczenia i dlatego nie są już obecne w gotowych, utwardzonych produktach poliuretanowych.

Produkty PCI objęte obowiązkiem przeszkolenia:

PCI Apoflex F

PCI Apoflex W

PCI Apogel E

PCI Apogel PU

PCI Apogel SH

PCI Apoten PU

PCI Apoten OS FB

PCI Collastic

PCI Elastoprimer 110

PCI Elritan 100

PCI Elritan 140

PCI Escutan TF

PCI Finopur

PCI Ocean Cret

PCI Ocean Deck

PCI Ocean Flex PUR

PCI Pavifix PU

PCI PUR-Grund

PCI Pursol 1K

PCI Supracolor

PCI VG 5

PCI Zemtec TopNajważniejsze informacje w skrócie:

Kto musi zostać przeszkolony?
Wszyscy profesjonalnie i przemysłowo stosujący produkty na bazie poliuretanu o stężeniu diizocyjanianu > 0,1%.

Do kiedy należy przeprowadzić szkolenie?
Do 24 sierpnia 2023 r.

Gdzie można przeprowadzić szkolenie?
Na platformie on-line, szkolenie jest dostępne w języku polskim:
https://safeusediisocyanates.eu/pl/samodzielna-e-learning

Czy szkolenie jest płatne?
Szkolenie jest bezpłatne z kodem: FEICA_21_G

Jak można udowodnić, że zdało się egzamin?
Po ukończeniu szkolenia online otrzymuje się certyfikat e-mailem. Dzięki temu podczas kontroli można udowodnić, że zostało się przeszkolonym.

Ważne linki:

Informacje ogólne i kontakt w przypadku pytań:
https://www.feica.eu/PUinfo

Wszystko o stadium rozwoju szkoleń:
www.feica.eu/information-center/feica-papers/

Dalsze informacje o diizocyjanianach:
http://www.safeusediisocyanates.eu/