PCI Bauharz

Spoiwo epoksydowe do jastrychów przemysłowych
PCI Bauharz
Händlersuche
Właściwości produktu
Zakres stosowania
Do pobrania
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Odporne na wodę, mróz i działanie czynników atmosferycznych.
 • Wysoce odporne na ścieranie i obciążenia udarowe.
 • Odporne na działanie wielu chemikaliów.
 • Może być mieszane z kruszywami o różnych krzywych przesiewu w celu uzyskania zależnie od potrzeb zapraw o konsystencji płynnej, plastycznej lub półsuchej.
 • Bardzo ekonomiczne w zużyciu – umożliwia tworzenie zapraw o proporcji spoiwo : kruszywo nawet do 1:20.
 • Wodoszczelne.
 • Spełnia wymogi PN-EN 13813 w klasie SR-B2,0-AR0,5-IR20.

Barwy: przeźroczysty
Opakowanie: 10-kg-Wiadro
 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek i ścian.
 • Do wykonywania wysoce odpornych na ścieranie, poddanych wysokim obciążeniom mechanicznym i chemoodpornych jastrychów i posadzek w halach przemysłowych (np. w browarach, mleczarniach, w przemyśle chemicznym), magazynach, warsztatach i budynkach inwentarskich.
 • Jako wodoszczelna zaprawa do osadzania przepustów rurowych i różnego typu elementów wbudowanych w betonowych zbiornikach wody użytkowej, basenach pływackich i oczyszczalniach ścieków.
 • Do wykonywania wodoprzepuszczalnej zaprawy na jednofrakcyjnym kruszywie, służącej np. do mocowania krawężników na mostach.
 • Do naprawy posadzek i płyt betonowych, montażu pokryw studzienek itp.
 • Jako czyste spoiwo nadaje się do gruntowania podłoży mineralnych pod zaprawy epoksydowe, np. na bazie PCI Bauharz.