PCI Nanolight®

PCI Nanolight®

Uniwersalna, wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejąca do wszystkich rodzajów podłoża i wszystkich okładzin ceramicznych

Karta techniczna