PCI Flexfug®

PCI Flexfug®

Elastyczna, szybkowiążąca, ekstremalnie niskonasiąkliwa, cementowa zaprawa do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych

Karta techniczna