PCI BT 28

PCI BT 28

Specjalny grunt na bazie rozpuszczalników organicznych Środek gruntujący dla systemu PCI BT 21 do stosowania w obniżonych temperaturach i na lekko wilgotne podłoża.

Karta techniczna
PCI BT 21

PCI BT 21

Samoprzylepna membrana bitumiczna do wykonywania hydroizolacji fundamentów balkonów i tarasów stosowana od -5 ˚C.

Karta techniczna